• v

  かぶる - [被る]
  thuyền vừa chao đảo vừa tiến đến gần: 船が被りながら近づいてきた
  ちらちら

  Kỹ thuật

  スタッガ
  ワッブル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X