• v

    さっとう - [殺到する]
    chen lấn ở cửa thoát hiểm: 非常口に殺到する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X