• v

  わりこむ - [割り込む]
  みだす - [乱す]
  chen ngang: 〔集中力を〕乱す
  はさむ - [挾む]
  nói chen: 口を挾む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X