• n

  ファイト
  せんとう - [戦闘]
  Ngày xưa ở đây đã xảy ra cuộc chiến đấu khốc liệt.: 昔ここで激しい戦闘が起こった。
  せんそう - [戦争]
  せんそう - [戦争する]
  せんとう - [戦闘する]
  たたかう - [戦う]
  chiến đấu với thiên nhiên: 自然と戦う
  たたかう - [闘う]
  Cả hai đội đều chiến đấu để giành phần thắng: 両チームは優勝をかけて戦った。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X