• n

  せんえき - [戦役]
  キャンペーン
  Chiến dịch quảng cáo thư điện tử: Eメール広告キャンペーン
  Chiến dịch tiêu hủy ~: ~撲滅キャンペーン
  Chiến dịch lớn vì trẻ em Palestine: パレスチナ子どものキャンペーン
  Chiến dịch vận hành an toàn: 安全運転キャンペーン
  Chiến dịch bảo vệ môi trường: 環境保護キャンペーン
  chiến dịch giảm giá mới này sẽ bắt đầu từ
  えき - [役]
  tiến hành chiến địch: 役を行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X