• n, exp

  せんじゅつ - [戦術]
  せんりゃく - [戦略]
  とうりゃく - [韜略] - [? LƯỢC]
  ひょうほう - [兵法] - [BINH PHÁP]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X