• n

  せんそう - [戦争]
  Chiến tranh kinh tế: 経済戦(争)
  Chiến tranh giữa khoa học và tôn giáo: 科学と宗教の争い
  Chiến tranh vẫn đang diễn ra ở Apganitan: アフガニスタンで今も続いている戦争
  học về chiến tranh Việt Nam: ベトナム(戦争)の教訓を学ぶ
  こうそう - [抗争]
  あらそい - [争い]
  cuộc chiến tranh giữa khoa học và tôn giáo: 科学と宗教の争い
  cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa ~: ~間の無意味な争い
  あらそう - [争う]
  chiến tranh vì cái gì: ~のために争う
  chiến tranh để thu lợi được gì: ~を得るために争う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X