• n, exp

  いんどしなせんそう - [インドシナ戦争]
  Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất: 第一次インドシナ戦争
  Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất nổ ra giữa Pháp và Việt Nam: ベトナムとフランスとの間に第一次インドシナ戦争が起こります
  Kết thúc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất Nam Bắc phân ly: 第1次インドシナ戦争終結 南北分断

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X