• n, exp

  ゲリラ
  cùng tập luyện trong trại quân du kích: ゲリラ・キャンプで一緒に訓練をする
  tấn công biệt động du kích: ゲリラ・コマンド攻撃

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X