• n

  ひろさ - [広さ]
  はば - [幅]
  Bàn ăn của chúng tôi có thể kéo rộng đến 2 mét.: うちの食卓は幅2メートルまで拡張できる
  Đạt tới độ rộng~: 幅~に達する

  Kỹ thuật

  よこはば - [横幅]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X