• n

  ふかさ - [深さ]
  かいこう - [海溝]
  おくゆき - [奥行き]
  phòng có chiều sâu 8 đến 12 mét: 幅8フィート奥行き12フィートの(狭い)部屋
  chiều sâu của lô đất: 画地の奥行き
  chiều sâu của tòa nhà: 建物の奥行き
  thể hiện chiều sâu: 奥行きを表す
  おくゆき - [奥行]
  Tòa nhà này mặt tiền rộng 10 mét, chiều sâu là 20 mét.: この建物は間口が10メートル,奥行きが20メートルがある。
  Học thức của Yanagita Kunio có chiều sâu.: 柳田国男の学識には奥行きがある。

  Kỹ thuật

  デップス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X