• v

    ついやす - [費やす]
    tiền vốn chi dùng cho việc xây dựng: 建設に費やす資金

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X