• n

  きんぶん - [均分]
  có đất thừa kế được chia đều cho các con trai: 男子均分相続土地保有
  cãi nhau về việc chia đều đất đai: 土地均分論
  とうぶん - [等分する]
  phân chia cân bằng của thừa kế: 遺産を公平に等分する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X