• n

  こくふく - [克服]
  Chính phủ đã khắc phục tình hình lạm phát: 政府はインフレを克服した.
  khắc phục những thách thức toàn cầu như là ~: ~などの地球的規模の課題の克服
  したがえる - [従える]
  chinh phục thiên nhiên: 自然界を従える
  せいふく - [制服]
  たいじ - [退治する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X