• exp

  これまで - [此れ迄]
  Từ trước đến nay tôi toàn gặp vận đỏ.: これまで私はずっと幸運だった。
  Tại sao nãy đến giờ mày lười thế ?: これまでどうして怠けていたの?
  Đây là chương trình TV thú vị nhất từ trước đến nay mà tôi từng xem.: これはこれまで見た中で一番面白いテレビ番組だ。
  いままで - [今まで]
  Đây là cuốn từ điển thú vị nhất mà tôi đã từng dùng cho đến nay.: これは今まで使った中で一番面白い辞書だ。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X