• exp

  ふたりまえ - [二人前]
  ににんまえ - [二人前]
  Hãy cho suất hai người: それを二人前ください。
  Một người tình nguyện bằng hai người bị ép buộc: 志願兵一人は徴募兵の二人前

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X