• v

  つらねる - [連ねる]
  cho thêm tên vào danh sách...: ...のリストに名前を連ねる
  cho thêm tên vào danh sách chờ: 順番待ちのリストに名前を連ねる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X