• v

  みせる - [見せる]
  しめす - [示す]
  あらわす - [現わす]
  あらわす - [現す]
  こじ - [誇示]
  Cho thấy (phô trương) vũ lực đe doạ: 威嚇的な武力の誇示

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X