• n

  きくばり - [気配り]
  công việc (đòi hỏi) sự chu đáo (tỉ mỉ): 気配りのいる仕事
  hiểu được sự chu đáo (tỉ mỉ) của ai đó khi giải quyết các vấn đề trong giao dịch kinh doanh: ビジネス取引をする上での(人)の気配りを理解する
  きくばりする - [気配りする]
  とどく - [届く]
  sự chăm sóc rất chu đáo: 世話がよく届く
  ねんいり - [念入り]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X