• v

    つっこむ - [突っ込む]
    không nên chui đầu vào những chuyện vô tích sự: つまらないことにあまり頭を突っ込む

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X