• exp

  いっぱんてき - [一般的]
  おおまか - [大まか]
  ý tưởng chung chung: 大まかなアイデア
  đây là tình hình chung của của nghành y học Nhật Bản: これが日本の医学における大まかな現況です
  およそ - [凡そ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X