• n

  どうきょ - [同居]
  Chung sống (sống chung) bất hợp pháp: 不法(ふほう)の同居(どうきょ)
  Họ hàng cùng sống chung với nhau: 同居の親族
  Gia đình ba thế hệ (chung sống với nhau): 三世代(同居)家族
  コアビタシオン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X