• exp

  ほうにち - [訪日]
  Khi những người phương Tây lần đầu tiên đến thăm Nhật Bản, có lẽ ấn tượng với họ Nhật Bản là một nước cái gì cũng theo trào lưu của phương Tây.: 初めて訪日した欧米人は、何もかも欧米流の国だという印象を受けるかもしれない。
  Vị khách thường xuyên đến thăm Nhật Bản.: たびたび訪日する人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X