• v, exp

  かいらん - [回覧]
  chuyền tài liệu để xem: 書類を回覧した
  hãy chuyền cho mọi người đọc cái này: 皆に見てもらえるようにこれを回して (回覧して)ください

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X