• n

  こうかん - [交換]
  きりかえ - [切り替え]

  Kỹ thuật

  ターン

  Tin học

  きりかえる - [切り替える]
  こうかん - [交換]
  スイッチ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X