• v

    まわす - [回す]
    Hãy chuyển tài liệu này cho anh ấy hộ tôi.: 彼にこの資料を~してください。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X