• v

    にてんしょくする - [転職する]
    Tôi sẽ chuyển nghề để tích luỹ kinh nghiệm: 経験を積むために転職する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X