• v

  とりつぐ - [取り次ぐ]
  chuyển ý kiến, chuyển lời: 意見を取り次ぐ
  てんそうする - [転送する]
  ことづける - [言付ける]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X