• exp

  のりかえる - [乗り換える]
  chuyển phương tiện giao thông: 乗り物を乗り換える

  Kỹ thuật

  トランスファ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X