• n, exp

  ゴシップ
  Chuyện ngồi lê đôi mách trong công ty: 社内のゴシップ
  Chuyện ngồi lê đôi mách không có căn cứ: 根拠のないゴシップ
  Tôm sẵn lòng cung cấp cho phụ nữ trong công ty những chuyện ngồi lê đôi mách về ông chủ: トムは、会社の女性たちに上司のゴシップを喜んで提供した
  Phát hiện ra chuyện ngồi lê đôi mách gây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X