• n

  ひき - [匹]
  hai con cá: 魚二匹
  こども - [子供]
  こ - [子] - [TỬ]
  biến thành ma để ám cả con cháu người ta: 幽霊になって子々孫々までのろう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X