• n

  あいそく - [愛息]
  chúng tôi rất mừng khi được tin cậu quý tử (con trai chè) ra đời: わが愛息の誕生をお知らせすることにこの上ない喜びを感じる
  cậu quý tử (con trai chè): 愛息子

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X