• n

  くっきょく - [屈曲]
  cong đầu gối: ひざの屈曲
  cong bất thường: 異常屈曲
  cong thành góc: 角度のある屈曲
  cong vĩnh viễn: 永久屈曲
  cong vào phía trong: 内側への屈曲
  くっきょく - [屈曲する]
  uốn cong xuống dưới: 下方に屈曲する
  そる - [反る]
  まがる - [曲がる]

  Kỹ thuật

  まがり - [曲がり]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X