• n

  クーデター
  nắm giữ quyền lực trong cuộc đảo chính: クーデターで権力を掌握する
  giải quyết những bế tắc bằng cuộc đảo chính: クーデターで行き詰まりを解決する
  thành công trong cuộc đảo chính: クーデターに成功する
  thất bại của cuộc đảo chính: クーデターの失敗
  âm mưu đảo chính vào lúc nửa đêm: 深夜のクーデターをたくらむ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X