• exp

  じいうんどう - [示威運動] - [THỊ UY VẬN ĐỘNG]
  Cuộc biểu dương lực lượng mang tính đấu tranh: 闘争的な示威運動
  Tiến hành biểu dương lực lượng: 示威運動を行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X