• exp

  ないかくかいぞう - [内閣改造]
  sau cuộc cải cách nội các, trở thành bộ trưởng bộ kinh tế kiêm tài chính: 内閣改造で経済財政担当相と金融担当相の兼任となる
  chú trọng việc duy trì chính sách qua cuộc cải cách nội các: 内閣改造に当たって政策の継続性を重視する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X