• n

  ふんそう - [紛争]
  Giải quyết sự tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.: 紛争を平和的手段によって解決する
  Tranh chấp biên giới triên miên giữa ~: ~間の絶え間ない国境紛争

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X