• n

  パレス
  との - [殿] - [ĐIỆN]
  Cung điện Kremlin: クレムリン大宮殿
  でんしゃ - [殿舎] - [ĐIỆN XÁ]
  でんかく - [殿閣] - [ĐIỆN CÁC]
  きゅうでん - [宮殿]
  bước vào cổng cung điện: 宮廷の門を入る
  quân phản loạn ở cung điện: 宮廷反乱
  Cung điện nguy nga: 豪勢な宮殿
  Cung điện Buckingham: バッキンガム宮殿
  Cung điện Blenheim: ブレナム宮殿

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X