• n

    きょうよ - [供与]
    cung ứng tài chính của bọn khủng bố: テロの資金供与
    きょうよする - [供与する]
    ちょうたつ - [調達]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X