• adj

  エスニック
  nhà hàng dân tộc: エスニックレストラン
  cộng đồng dân tộc: エスニック社会
  nâng cao tầm cộng đồng dân tộc: エスニック社会の地位の向上
  "tối nay, ta đi ăn món dân tộc đi" "ồ, nghe được đấy": 「今晩エスニック料理を食べに行きませんか?」「それはいいですね」
  món ăn dân tộc (đồ ăn của người dân tộc): エスニック料理
  dân tộc thiểu
  たみそく - [民即]
  ナショナル
  みんぞく - [民俗]
  みんぞく - [民族]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X