• v

  けんじょう - [献上する]
  うちこむ - [打ち込む] - [ĐẢ (nhập)]
  dâng hiến hết tâm hồn mình (cho): (~に)魂を打ち込む
  けんじょう - [献上]
  Sự dâng hiến dành tặng công chúng: 公衆への献上
  けんしん - [献身] - [HIẾN THÂN]
  dâng hiến một cách anh dũng: 英雄的な献身
  Sự hiến dâng (dâng hiến) mà hy sinh bản thân: 自己犠牲的な献身
  dâng (hiến) lên bố mẹ: 父母に対する献身

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X