• n

  ロープ
  てっさく - [鉄索] - [THIẾT SÁCH]
  こうさく - [鋼索] - [CƯƠNG SÁCH]
  ケーブル
  Người quản lý cáp: ケーブル・マネージャ
  Cái mỏ để móc dây cáp: ケーブル・フック
  Công cụ cáp: ケーブル・ツール
  Trao đổi dữ liệu trực tuyến thông qua cáp: ケーブル・オンライン・データ・エクスチェンジ
  quy định về truyền hình cáp: ケーブルTVのルール

  Kỹ thuật

  ガイロープ
  ケーブル
  ローブコード
  ワイヤロープ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X