• n

  はなづな - [鼻綱] - [TỴ CƯƠNG]
  はづな - [端綱] - [ĐOAN CƯƠNG]
  Có con ngựa già còn tốt hơn là chỉ có cái dây cương không.: 空っぽの端綱よりは、年取ったやせ馬でもいるだけましだ。
  Thắng dây cương .: 端綱をつける
  たづな - [手綱]
  cầm cương để đổi hướng: 押し手綱に従って向きを変える〔馬が〕
  cầm cương điều khiển ngựa: 手綱を引いて馬を制御する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X