• n

  ワイヤ
  ワイア
  はりがね - [針金]
  Mở khóa bằng một đoạn dây kim loại: 針金の切れ端で錠をこじ開ける
  Tôi dùng sợi dây kim loại để treo gương: 私は針金を使って鏡をつった

  Tin học

  メタリックかいせん - [メタリック回線]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X