• n

  れんぽう - [連峰]
  Dãy núi bị phủ tuyết: 雪を頂いた連峰
  れんざん - [連山] - [LIÊN SƠN]
  Dãy núi dọc 2 miền Nam Bắc: 南北につらなる連山
  さんみゃく - [山脈]
  Dãy núi Andes: アンデス山脈
  Dãy núi Kaimanawa: カイマナワ山脈
  きゅうりょうちたい - [丘陵地帯]
  Dãy núi Chittagong: チッタゴン丘陵地帯
  Thành phố đầy sức sống được bao bọc bởi những dãy núi nhấp nhô: その大きな山の丘陵地帯に抱かれた活気のある町

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X