• adj

  しゅかんする - [主管する]
  しどうする - [指導する]
  ともなう - [伴う]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X