• Tin học

    しんごうけんしゅつ - [信号検出]
    トーンけんしゅつ - [トーン検出]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X