• Kỹ thuật

    ようせつでんりゅう - [溶接電流]
    Explanation: 溶接に必要な熱を発生させる電流,

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X