• n

  クリーク
  dòng suối nhỏ chảy róc rách: ささやきクリーク
  đi bộ qua một con suối nhỏ: クリークを歩いて渡る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X