• n, exp

  なにぶん - [何分] - [HÀ PHÂN]
  ともかく - [兎も角]
  dù sao tôi cũng cho anh thông tin đây.: とにかくお知らせいたします.
  とにかく - [兎に角]
  とかく - [兎角]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X